Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

 

OZNAM - zmena adresy

 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Sobranciach oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy na základe  Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sekcie predprimárneho a základného vzdelávania od 01.09.2021 . Adresa ZUŠ z pôvodnej adresy Štefánikova 22 Sobrance na

ZUŠ Ul.kpt.Nálepku 1, 073 01 Sobrance

 


 

 

OZNAM

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje termín prijímacích skúšok na štúdium do všetkých odborov

(hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický)

na školský rok 2021/2022

termín: 7.- 11. júna 2021

miesto: ZUŠ na ul.kpt. Nálepku 1

čas: 13:00 - 17:00


 

Srdečne blahoželáme Gabrielovi Kalvínovi a jeho pani učiteľke Mgr. Viere Džoganovej Dis.art. a prajeme veľa chuti aúspechov do ďalších podobných projektov.

Ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

Czech Accordeon Ostrava

 


1, 2, 3