Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

VÝTVARNÝ ODBOR

Druhý odbor, umeleckej školy vznikol v školskom roku 1972/73. Od začiatku ho vedie p. uč. Mgr. Mária Gerasimová. Od školského roku 2006/2007 vyučuje vo VO p. uč. Mgr. Zuzana Potúcka. Detašovaná trieda v Zalužiciach bola zriadená v školskom roku 2005/2006.

Vyučovanie vo výtvarnom odbore je zamerané na:

predškolskú výtvarnú výchovu - (zameranú na hravé výtvarné činnosti)
výtvarnú výchovu - (zameranú na samostatnú tvorbu)Štúdium VO:

- prípravné štúdium: pre deti od 5 rokov – dĺžka štúdia 2 roky
- prípravné štúdium: pre deti od 6 - 7 rokov – dĺžka štúdia 1 rok
- základné štúdium I.stupeň 1. časť: dĺžka štúdia 4 roky
- základné štúdium I.stupeň 2. časť: dľžka štúdia 4 roky
- II. stupeň a štúdium pre dospelých : dľžk štúdia 4 roky