Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

HUDOBNÝ ODBOR

Je prvým a najpočetnejším odborom, ktorý pôsobí na škole od jej vzniku v školskom roku 1954/1955. Začali sa vyučovať predmety klavír, husle, akordeón. Neskôr roku 1972 sa doplnili zobcová flauta, priečna flauta, lesný roh, tenor, trúbka a pozauna. Postupne pribudol sólový spev, zborový spev ako hlavný predmet roku 1991, gitara 1993, cirkevná hudba roku 1998.

Na škole pôsobia hudobné a spevácke telesá: DSZ Magnólia, akordeónový súbor Toccatina , sláčikový orchester Abbellimento, súbor zobcových fláut Flauto dolce, komorné združenie Rondo, ľudová hudba Magočki.
 

Elokované pracoviská:

Jenkovce - od šk. roku 1992/93
Remetské Hámre - od šk. roku 2003/04
Zalužice - od šk. roku 2005/06
Krčava -
Vyučovanie v hudobnom odbore :

prípravné štúdium
hra na nástroji
(akordeón, klavír, husle,violončelo, kontrabas, gitara, priečna flauta, zobcová flauta – sopránová, altová, tenorová, basová, trúbka, organ, cirkevná hudba )
 

Štúdium HO:

- prípravné štúdium A - pre deti od 5 rokov dĺžka štúdia 2 roky
- prípravné štúdium B - pre žiakov od 6-7 rokov ( 1.roč. ZŠ) dĺžka štúdia 1 rok
- základné štúdium I. stupeň 1. časť - 4 roky
- základné štúdium I. stupeň 2. časť - 4 roky
- II. stupeň a štúdium pre dospelých - 4 roky
- skrátené štúdium - pre prípravu na školy s umeleckým zameraním - 4 roky