Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

KONTAKT 

 

Adresa:
Ul.kpt.Nálepku 1/274
07301 Sobrance

www.zussobrance.sk

 

Mgr. Ružena Hospodárová DiS.art.- riaditeľka
Tel.č.: 056/652 2306, 0911 929 877     
E-mail: zus@lekosonline.sk

 

 
Antónia Mihálikova
DiS.art- zástupkyňa
Tel.č.: 056/652 2306
E-mail: zus2@lekosonline.sk

 

 
Mgr. Andrea Kellőová
- ekonómka
Tel.č.: 056/652 2306, 0911 928 975
E-mail: zus1@lekosonline.sk

 

 
Bc. Mária Kováčová
- PaM
Tel.č.: 056/652 2306
E-mail: zus3@lekosonline.sk

 

 

Od (e-mail):
Komu:
Predmet:
Správa: