Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

ĽUDOVÁ HUDBA MAGOČKI

 Ľudová hudba MAGOČKI pri ZUŠ Sobrance

Od svojho vzniku venuje ZUŠ veľkú pozornosť uplatňovaniu sa žiakov v kolektívnych činnostiach. Kolektívne činnosti sú zdrojom rozvoja hudobných činností a poskytujú možnosť prezentácie väčšiemu počtu žiakov. V predmete ľudová hudby sa žiaci zdokonaľujú v hre na nástroji, oboznamujú sa s ľudovými piesňami a folklórnymi tradíciami. Vo svojom repertoári má ĽH rusínske piesne a piesne zo zemplínskeho a šarišského regiónu v úprave triedneho učiteľa. Pre spestrenie vystúpení spolupracuje ĽH s tanečným odborom detašovanej triedy v Zalužiciach, kde choreografie tancov pripravuje p.uč. Dana Marcinčáková.
Predmet ĽH sa v ZUŠ vyučuje od roku 1984. Prvé zloženie bolo pod vedením Viktora Bulinského. Od roku 1988 ĽH pracuje pod vedením Mgr. Jany Marcinčákovej. Odvtedy sa v ĽH vystriedalo množstvo žiakov, z ktorých väčšina svoj talent rozvíjala vo vysokoškolských folklórnych súboroch. ĽH je dôležitou formou prezentácie ZUŠ. Svojimi vystúpeniami spestruje školské koncerty a kultúrno-spoločenské podujatia v meste a regióne.
-v roku 2001 ĽH spolupracovala s FS Sobrančan pri SOUP v celovečernom programe.
- od roku 2002 s tanečnou zložkou DSZ Magnólia  - Černené jablučko, Rajbaňe, Karička, Krucená.
- v  roku 2007 ĽH nahrala CD nosič s názvom V tim Sobranskim poľu.
- v roku 2012 prispela ĽH nahraním piatich piesní na CD Zemplínske spevy I.
Významné vystúpenia ĽH:
v roku 1994: samostatný koncert v galérii ZOS v Michalovciach
v roku 2005: Užhorod - vystúpenie z príležitosti Dňa ústavy na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí SR.
v roku 2005: vystúpenie s DSZ v „GES“ centre v Košiciach
v roku 2008 – spoluúčinkovanie s DSZ Magnólia a Pro Musica v relácii rádia Devín Slovenského rozhlasu v Košiciach.
v roku 2013: s tanečným odborom detašovanej triedy v Zalužiciach pripravuje celovečerný program s názvom Rok na dedine.  
 

 


Ľudová hudba