Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

RONDO

 Účinkovaním učiteľov v menších komorných obsadeniach na rôznych kultúrno- spoločenských podujatiach mesta vznikla myšlienka rozšíriť komorné obsadenie o starších žiakov školy. Takto si k sebe prizval žiakov zo svojej triedy Pavol Hujdič, čím sa obsadenie obohatilo o zobcové a priečne flauty a druhú trúbku. Sláčikové nástroje sa rozšírili o hráčov  prvých, druhých a tretích huslí, žiakov Jany Marcinčákovej. Vedúcim tohto telesa sa stal Pavol Hujdič,  ktorý upravuje repertoár podľa obsadenia. Klavírne sprievody orchestru zabezpečuje Miroslava Regendová, učiteľka klavíra, organu a cirkevnej hudby. Názov komorný orchester Rondo vznikol v roku 2002. Repertoár orchestra pozostáva zo skladieb od baroka po súčasnú populárnu hudbu. Interpretácia populárnych skladieb bola obohatená o basovú gitaru (P. Hujdič) a bicie nástroje v podaní Fabiána Orgována, členov skupiny Pyramída z Michaloviec. Komorné teleso spolupracuje s komorným súborom zobcových fláut Flauto Dolce, s DSZ Magnólia a sólistami z regiónu Sobraniec a Michaloviec.

V roku 2007 orchester nahral CD nosič s názvom Flauto Dolce a Rondo, ktoré bolo do povedomia verejnosti uvedené na slávnostnom koncerte 26. júna 2008. V súčasnosti komorný orchester pripravuje nové skladby, ktoré predvedie verejnosti na samostatnom koncerte 22. mája 2009 v Michalovciach a na súťaži komorných telies v Gelnici 

 Okrem školských koncertov sa orchester verejnosti v meste a okrese Sobrance predstavil 10 krát a za hranicami okresu 9 krát. K významným vystúpeniam komorného orchestra Rondo patria: vystúpenie 21. apríla 2006 – v rámci Dní Júliusa Andrássyho v Trebišove, 29. júna 2006 – letný Promenádny koncert na námestí v Michalovciach, 24. decembra 2007 – priamy prenos vysielania STV Košice v programe „Konto nádeje“, 22. mája 2009 – samostatný koncert v Michalovciach.

 

Rondo