Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

TOCCATINA

Ďalším kolektívnym telesom, obohacujúcim hudobný život v meste a rozvíjajúcim hudobné schopnosti žiakov je akordeónový súbor. Už od založenia školy patrilo akordeónové oddelenie k najpočetnejším na škole, takže o členov súboru nebola núdza. Vznikol v roku 1962 pod vedením Magdalény Šurinovej-Bérešovej s počtom žiakov 12. Svojou angažovanosťou prispel k obohateniu školských a mimoškolských akcií. 

V nasledujúcom školskom roku prišiel na školu vyučovať akordeón Juraj Libera a zároveň sa ujal aj vedenia akordeónového súboru, ktorý sa  odvtedy volá Toccata.V marci 2002 sa členovia Toccaty ako poslucháči zúčastnili Európskeho festivalu akordeónových súborov  v Prahe, neskôr súťaže v sólovej, komornej a orchestrálnej hre na akordeóne v Pule (Chorvátsko), kde naberali inšpiráciu do ďalšej práce.

Okrem výchovných a školských koncertov sa súbor Toccata zúčastňuje aj samostatných vystúpení: 9. marca 2002 – Promenádny koncert, 7. marca 2003 – stretnutie veľvyslancov a ministrov zahraničných vecí s predstaviteľmi štátnej správy v Zemplínskom múzeu, 23.-24. október 2003 – Medzinárodná konferencia Karpatského regiónu na Zemplínskej Širave, 9. novembra 2003 – Valné zhromaždenie Zemplínskej spoločnosti v Michalovciach, 25. novembra 2003 – Koncert akordeónových súborov ZUŠ Humenné a Sobrance, 14. decembra 2003 –  samostatný Vianočný koncert,  19. decembra 2004 – Adventný koncert pod záštitou predsedu KSK v kostole Najsvätejšej Trojice v Košiciach, 20. januára 2004 -  novoročný koncert v autosalóne Seat, 17. júna 2004 – samostatný večerný koncert, 28. augusta 2004 –samostatný koncert v átriu MÚ v Michalovciach, 26. novembra 2006 - Benefičný koncert v kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach v spolupráci s pani ministerkou Mgr. Magdalénou Vašáryovou. 22. mája 2003 sa kolektív prvý krát predstavil na súťažnej prehliadke Divertimento Musicale v Michalovciach, kde postúpil na Prehliadku komornej a symfonickej hudby Košického a Prešovského samosprávneho kraja s tým istým názvom konanej dňa 25. novembra 2003 a 22.-23. októbra 2004  v Spišskej Novej Vsi. 30. apríla 2004 uviedol orchester do povedomia verejnosti svoj CD nosič, na slávnostnom „Koncerte pre Európu“. Od 26. júna – 5. júla 2004 sa kolektív zúčastnil Medzinárodného akordeónového festivalu vo Fínskom Ikaalinen so štyrmi koncertnými vystúpeniami, z toho posledný, zo záverečného galakoncertu bol vysielaný v priamom prenose v TV Finlandia. V dňoch 9.-17. júla 2006 sa akordeónový orchester zúčastnil zahraničného koncertného turné po celej Európe. So svojim programom sa predstavili v Taliansku – Vatikán, v  Čechách vo Vyškove, v Nemecku v meste Goslar a Kolín nad Rýnom a v  Belgickom  Brusseli. V roku 2007 už teleso nie je školským telesom, ale pracuje pod samostatnou organizáciou ako Občianske združenie so sídlom v Michalovciach a s tým istým názvom. V ZUŠ sa vedenia akordeónového súboru zloženého len zo žiakov školy ujala Emília Papačová.