Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

MAGNÓLIA

História zboru

Detský spevácky zbor Magnólia pri Základnej umeleckej škole v Sobranciach bol založený v školskom roku 1984/85. Jeho zakladateľkou, dirigentkou a umeleckou vedúcou je od začiatku Mgr. Viera Džoganová. V zbore sa od jeho vzniku vystriedalo mnoho talentovaných detí , pre ktoré sa zborové spievanie stalo koníčkom a záľubou, pre ktorú sú ochotné obetovať množstvo voľného času.
Postupom rokov, absolvovaním množstva súťaží doma a v zahraničí a samozrejme systematickou prácou sa vypracoval medzi popredné spevácke telesá na Slovensku. Jeho zborové umenie ocenili aj poslucháči v zahraničí – Česko, Taliansko, Grécko, Maďarsko, Belgicko, Ukrajina, Srbsko, Čierna Hora, Anglicko, Švajčiarsko, Španielsko a v zámorí v štátoch Mexika.

Pre rast umeleckej úrovne speváckeho je dôležitá spolupráca s inými telesami napr. spevácky zbor Cantemus z Nyíregyházy , hudobnými skladateľmi – nórskym hudobným skladateľom Henningom Sommerrom a publicistom Egilom Lejonom.

Nezabudnuteľné sú vystúpenia u Svätého Otca vo Vatikáne v roku 1996 a 2003.

V zbore spieva priemerne okolo 60 detí vo veku od 10 – 18 rokov, Súčasťou sú prípravné zbory detí vo veku 5 – 7 a 8 – 9 rokov. Od roku 1993 zbor na klavíri sprevádza Magdaléna Mirossayová a od roku 2008 PaedDr. Ján Skyba.

Vydané nosiče:

Vianoce s magnóliou MG v roku 1992

Rusadle CD v roku 2000 ( 20 rokov DSZ Magnólia )

Na lúke CD – spolu s DSZ Pro Musica v roku 2010 ( 25 rokov DSZ Magnólia )

 


 

Magnólia - Pro Musica

Stromček prianí Vianočný koncert 7.december 2012 Štátne divadlo Košice