Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

  

Mgr. Mária Kasičová  - od šk.roku 2001/2002  do šk.roku 2015/2016

Mgr. Mária Kováčová - od šk.roku 2016/2017