Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

Vyučujúci v výtvarnom odbore

                                  

                                  1. Mgr. Mária Gerasimová

                             2. Mgr. Zuzana Potucká

                             3. Mgr. Marek Pšak

                             4. Mgr. Mária Kováčová