Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

OZNAM

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 písm.d) sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách  do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

vyučovanie v uvedených odboroch VO, TO bude prebiehať dištančnou formou.
 


  Zápis žiakov na školský rok 2020/2021

je 2.septembra 2020 od 9:00 hod.

v Russayovej vile ( bývalá ZUŠ )

na ulici Štefánikovej 22

 

 

 Vážení rodičia vzhľadom k súčasnej situácii pandémie COVID-19
a rekonštrukcii priestorov ZUŠ prihlášky na štúdium v ZUŠ zasielajte
elektronicky.
Prihlášku si stiahnite do svojho počítača a vyplnenú zašlite na emailovu adresu zus2@lekosonline.sk.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť využiť túto formu, môžu
svoje dieťa prihlásiť osobne
od 24.8 - 28.8.2020 od 13:00 do 17:00 hod.
a v septembri od 02.09.- 10.09-2020 od 13:00 do 17:00 hod.

v Russayovej vile na ul. Štefánikovej 22 (bývalá ZUŠ)

Tešíme sa na stretnutie s Vami a ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

 Prihláška

 


  

RIADITEĽSKÉ VOĽNO 

  v dňoch 12.-13. marca 2020

 

!!! Zmena školného !!!

 

 


 

Riaditeľstvo ZUŠ v Sobranciach oznamuje

 termín prijímacích skúšok na štúdium do všetkých odborov ZUŠ 

na školský rok 2019/2020

 

  od 24.júna do 27.júna 2019

 

v čase od 13:00 – 17:00 hod.

  Hudobný odbor – v budove ZUŠ  na ulici kpt. Nálepku 1

  Výtvarný odbor –  kpt. Nálepku 1 (vo dvore na 1.poschodí)

  Tanečný odbor –  budova ZŠ Komenského 12 trieda TO 

  Literárno-dramatický odbor – v budove  ZUŠ  kpt. Nálepku 1

 
 

2, 3, 4