Základná Umelecká Škola
Sobrance
Hudobný
odbor
Výtvarný
odbor
Tanečný
odbor
Lít.-Dram.
odbor

 

Srdečne blahoželáme Gabrielovi Kalvínovi a jeho pani učiteľke Mgr. Viere Džoganovej Dis.art. a prajeme veľa chuti aúspechov do ďalších podobných projektov.

Ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

Czech Accordeon Ostrava

 


 

 

OZNAM

Krízový štáb Okresného úradu v Sobranciach na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach po porade so starostami a riaditeľmi škôl okresu Sobrance dňa 06.02.2021 rozhodol o prerušení prezenčnej formy vzdelávania na školách v termíne od 08.02.2021 do 19.02.2021 na území okresu Sobrance.

Vyučovanie na ZUŠ bude naďalej prebiehať dištančnou formou.


_______________________________________________________________________________________________________

 

OZNAM

Od 11. januára 2021 vyučovanie všetkých žiakov bude prebiehať dištančnou formou

 


 

 

OZNAM

Rozhodnutím ministra školstva číslo:2020/17949:1:A1810 zo dňa 23.10.2020

sa mení:

1. termín jesenných prázdnin vo všetkých školách -

30.októbra a 2.6.9.novembra. 2020 (4 dni )

2. s účinnosťou od 26.oktobra 2020 do odvolania bude mimoriadne prerušené vyučovanie.  Pre všetkých žiakov bude vyučovanie dištančnou formou.

 


1, 2, 3